diumenge, 28 de novembre de 2010

En primer lloc, disculpeu el retard en la meva proposta.
La meva possible futura proposta seria un curs Moodle perquè els professors aprenguin a treballar col•laborativament per projectes i centrant-se en l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat.

Nom del curs:“Seguim millor
Alumnat: Professorat dels IES amb necessitat de renovació metodològica.
Justificació del curs: El Departament d’Educació obliga als interins novells a la superació del curs “Comencem bé” que inclou entre d’altres qüestions pinzellades de TIC/TAC i treball per competències bàsiques, però oblida la gran quantitat de professors amb molts anys d’experiència que són reticents al canvi metodològic que implica el treball per competències amb TIC/TAC (treball per projectes amb molta coordinació-col•laboració amb altres professors amb ajut de les eines digitals).
EVEA: Moodle
Grups de treball: cada IES, en funció del professorat interessat, aportaria 1 o varius grups de treball formats sempre per d3 o 4 professors de diferents especialitats.
Característiques del Curs Moodle “Seguim millor”: el nucli del treball col•laboratiu del curs estaria format pels fòrums de discussió, el xat i les wikis, on els diversos grups de professors discutirien i elaborarien la seva feina grupal. També els diversos consultors disposarien d’un tauler (diari de notícies) per realitzar l’orientació. El curs contindrà també altres recursos i tasques (fitxers amb arxius, enllaços a web, lliçons, glossaris, qüestionaris, Hotpotatoes, consultes, etc.). També es potenciarà l’intercanvi d’informació entre tots els participants amb un enllaç a un marcador social(com Mr.Wong). Finalment, seria interessant que els professors poguessin enllaçar el seu e-portfoli (Googlesites) al curs per poder reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge i rebre les oportunes retroaccions dels consultors.
Objectiu del curs: En el primer trimestre del curs, fent servir el curs Moodle, cada equip de professors elabora una proposta de treball per projectes per realitzar amb el seu alumnat, utilitzant les TIC/TAC per tal de que l’alumnat treballi les diverses competències bàsiques. En el segon trimestre cada equip de professors executa la seva proposta a l’IES, monitoritza el procés i valora el resultat final. En el tercer trimestre es posen en comú tots els projectes dels diferents IES en l’espai Moodle, per intercanviar punts de vista (punts forts i oportunitats de millora dels possibles projectes), establir sinèrgies i possibles col•laboracions futures inter-centres.

dissabte, 27 de novembre de 2010

Proposta professional

Bé, sóc professora de llengua. Moltes vegades m'he trobat que les assignatures del que abans anomenàvem "ciències" disposen d'un amplíssim ventall d'activitats online (com si algú es pensés que internet i la web 2.0 estan especialment dissenyades per a les ciències, vegeu ) per a la col·laboració intercentres. Passa una cosa semblant amb la llengua anglesa: probablement pel seu grandíssim mercat, disposen també d'una àmplia gamma d'activitats online, col·laboratives i intercentres.

I la llengua catalana? Hi ha poca cosa per a les classes de llengües no angleses, i encara menys per a una llengua tan petita com la nostra (segons l'Ethnologue, la 75a del món)? Doncs sí i no: hi ha projectes per a primària (Escoles amigues) que es podrien introduir molt fàcilment a la classe de llengua, ja que en totes elles es parla i s'escriu, i un projecte conjunt amb el 3cat24 (Kiosk jove) per a la redacció de notícies locals, però la majoria de propostes intercentres que es poden trobar a la secció Projectes en xarxa, de l'xtec, són, com dèiem, en anglès o per a aules científiques (quan no les dues coses).

La meva proposta és local, en català i, en certa manera, ja s'ha experimentat (tot i que no en la versió virtual que proposo). Es tracta de treballar la consciència lingüística dels alumnes d'ESO. Degut a la curta edat dels alumnes (que fa que hagin vist poc món) i a la distribució que presenta la societat catalana, un professor substitut de llengua pot viatjar entre dos extrems:

 • un any pot trobar-se treballant amb alumnes que viuen l'aprenentatge del català com una imposició, completament allunyada de la seva realitat lingüística (passa a moltes ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona) i, 
 • l'any següent, en un altre centre, haver d'escoltar els laments d'uns altres alumnes, davant la imposició de l'aprenentatge de la llengua castellana (és habitual a les terres de Lleida i Girona, però també als instituts de les terres de l'Ebre).

La proposta? Treballar la realitat sociolingüística de la llengua a partir (o amb l'objectiu) de contactar amb alumnes de l'altra realitat, i conèixer-ne l'experiència lingüística. Per a fer-ho caldria realitzar una anàlisi de la pròpia realitat per tal de poder-la explicar als nous amics. El treball col·laboratiu, l'ús de blocs i la realització de videoconferències està més que recomanada.

Síntesi de coneixements adquirits

Una de les coses que he après en aquest bloc és que sé més coses de les que em pensava, que els meus coneixements de partida són menys freqüents del que jo creia. Potser és per això, si he de ser sincera, que he tingut, al llarg de tot el bloc, la sensació que es tractava d'una síntesi, d'un repàs del que ja havia fet fins aleshores (el semestre passat ja vam treballar col·laborativament i l'experiència em va engrescar a provar-ho amb els alumnes, de manera que no només puc dir que n'estava convençuda sinó que ja coneixia el tema des de les dues bandes) i que m'ha sorprès haver arribat ja a la meitat de l'assignatura.

També la lectura dels apunts m'ha semblat supèrflua, i esperava ansiosa el moment que arribaríem a la part interessant, en què aprendria coses:
 • Ja coneixia les eines d'interacció (les síncrones i les asíncrones) i les havia experimentades totes
 • Fa temps (ben bé 4 anys) que ensenyo als meus alumnes la netiqueta (sóc professora de llengua, ho considero tan bàsic com aprendre a redactar un text descriptiu)
 • Trobo que l'apartat dels rols (especialment els dels aprenents/participants) està menys desenvolupat del que cal, tenint en compte que és una de les poques coses que encara no s'havia tractat en cap altra assignatura del Postgrau
 • No trobo la resposta a algunes de les preguntes plantejades en els quadres verds: incentivar la reflexió està molt bé, però reflexionar en el buit... no em convenç
El cert, doncs, és que he après poc. Vejam si en el proper bloc m'hi puc esmerçar més!

divendres, 26 de novembre de 2010

Futura proposta aplicable. Marta Prat

Com a professora de llengua anglesa d'un grup d'alumnes de 2n de Batxillerat que, des de primer de batxillerat, fan un intercanvi amb un centre de secundària a Suècia, proposo treballar mitjançant un programa Comènius l'entorn cultural més proper amb un esquema molt semblant al del prototip dissenyat en el primer bloc d'aquesta matèria. 
En l'esquema general de la wiki, es pot organitzar i distribuir tota la feina del projecte, i a partir d'aquest espai comú, preparar tot el material que es generarà en petits grups que treballaran als Google Docs. Un cop es lliurin les tasques de cada petit grup, caldrà pujar aquesta mateixa estructura de treball al nivell grup-classe i llavors editar i presentar el projecte Comènius, amb l'esperança de que sigui concedit.
Una altra opció seria treballar tot el projecte Comènius en una única wiki. En una part no editable pels alumnes es recolliria tota la informació necessària per dur a terme el projecte, i en pàgines editables per tal que els alumnes hi treballessin s'hi faria el treball pròpiament dit. La part de la comunicació entre els membres del grup i el coordinador del treball (professor/a, persona coordinadora del grup, per exemple) es podria fer mitjançant l'espai de discussió. En aquest cas no és necessari sortir a GoogleDocs per a conversar ni per a treballar.

Síntesi dels coneixements adquirits. Marta Prat

Hola,
Del treball en aquest primer bloc de la matèria, en destacaria dos aspectes que m'han sobtat molt. Un ha estat les dificultats amb què m'he trobat per treballar de manera col·laborativa en petit grup, segurament per la meva ineficiència en plasmar les meves idees divergents amb les companyes d'una manera clara i concisa, i l'altre ha estat de caire més positiu: la gran capacitat de treball en grup i de generació de producte de gran qualitat quan les línies de treball estan ben definides i cada membre del grup sap exactament de què s'ha de responsabilitzar i quina tasca ha de tirar endavant.
He vist les dificultats amb què es troba la persona coordinadora per tal de gestionar les diferents opinions i aconseguir que el treball avanci, sense fer que els components del grup sentin que treballen sols o ferits, o que la seva feina és endebades. Realment penso que la feina de la persona coordinadora és realment feixuga i digne d'agraïment!!!
El fet de treballar col·laborativament i veure les seves possibilitats i dificultats ha estat una experiència de la qual n'he pogut extreure moltes ensenyances que podré aplicar amb els meus alumnes, quan m'atreveixi a fer-los treballar d'aquesta manera.
Pel que fa als resultats del treball col·laboratiu me'n sento satisfeta, en haver participat a la wiki de grup, aportant valor, i ajudant a crear un entorn educatiu a partir d'una wiki i dels documents del GoogleDocs. He pogut comprovar que cada una d'aquestes eines té unes possibilitats i unes mancances que són útils per a determinades necessitats i situacions, i que és la persona coordinadora de l'entorn o del treball (professor, dissenyador educatiu, ...) la que ha de conèixer aquestes funcionalitats per aplicar-les amb eficiència i eficàcia en cada moment per aprofitar-les totes amb garanties d'èxit. 

dijous, 25 de novembre de 2010

Futura proposta, Carmen RoyoLa matèria de Tecnologia Industrial de 1r de batxillerat, a diferencia de la Tecnologia de l'ESO, està plantejada d'una manera molt teòrica i la tendència es treballar-la a través de classes magistrals. Hi ha una part especialment àrdua tant pels alumnes com pels professors que és el coneixement dels materials d'ús industrial. Treballar aquestes unitats a través d'una wiki i de manera col·laborativa ho suavitzaria i reforçaria moltes més competències que les pròpies de la matèria.

Com habitualment els grups de Tecnologia Industrial són molt petits s'obrirà la possibilitat de col·laborar entre diferents centres ampliant el número de grups o sumant la producció d'imatges o vídeos propis i compartint una subcarpeta, com s'explica posteriorment.


Activitat: Coneixem els materials

Temporització: 12 h en aula, més les necessàries a casa.

Organització: en petits grups (3-4 alumnes), depenent de la matrícula del curs en la matèria de modalitat de Tecnologia Industrial.

Descripció de l'activitat

El professor o professors presenten l'activitat a la wiki. Aquests són els administradors i encarregats de l'avaluació i millora dels materials.

Cada grup desenvoluparà l'activitat de recerca amb un tipus de material, per exemple:

 • Metall fèrrics

 • Metalls No fèrrics

 • Plàstics

 • Fustes

 • Materials petris

 • Materials ceràmics

La recerca en realitzarà en funció d'un guió comú. Aquest pot ser una Cacera del tresor creada pels professors i enllaçada a la wiki, amb els següents apartats:

 • Introducció

 • Procés d'obtenció

 • Propietats

 • Tipus i classificació

 • Sistemes de conformació d'objectes.

 • Generació de residus i reciclatge.

 • Aplicacions

Cada grup disposarà d'una carpeta de treball al Gdocs per realitzar la recerca. Estarà compartida amb el seu professor-tutor i enllaçada a la wiki. Allà es disposaran tots els documents, que poden ser de diferents formats: imatges, vídeos, pàgines web, textos...Es valoraran les imatges i vídeos de producció pròpia.

En el cas de col·laboració entre centres, es pot crear una subcarpeta d'aplicacions compartida entre els grups.


Amb les conclusions de la recerca es farà una presentació multimèdia amb el Gdocs. Aquesta pot quedar ubicada a la mateixa carpeta.

La presentació es publicarà a la wiki i s'exposarà al gran grup. Serà un recurs a disposició del alumnes per l'estudi de les unitats.

Pot haver-hi un apartat amb tutorials i enllaços a recursos de la web 2,0.

Sintesi dels coneixements adquirits, Carmen Royo


A través d'aquesta PAC de l'entorn del treball col·laboratiu he experimentat la importància d'elaborar un pla de treball acurat i de consensuar acords, donant gran valor a la figura del coordinador de grup. Val la pena esforçar-se en seguir les normes de la netiquete però expressant les idees amb molta claredat, fins i tot amb contundència, en defensa de l'elaboració d'un projecte comú.


També he aprés que el debat cordial és fonamental per cohesionar el grup, unificar i donar-hi forma al projecte. Cal una comunicació fluida entre els membres del equip, utilitzant els espais adients i la freqüència pactada.

En un altre aspecte, he gaudit molt investigant les possibilitats que ofereix la wiki en relació a les altres eines i entorns digitals que afavoreixen el treball col·laboratiu. Aquesta ha sigut una experiència molt positiva i penso que el resultat també.

Salutacions
Carmen Royo


Proposta aplicable al meu entorn professional

Lídia López

Al Centre on treballo es porten a terme diferents cursos de Formació ocupacional, adreçats a persones desocupades que volen realitzar un reciclatge professional i tenir un millor posicionament davant del mercat laboral i més oportunitats de trobar feina.

Una de les especialitats treballades és la d’Auxiliar de geriatria que contempla un període de pràctiques en centres geriàtrics per consolidar els aprenentatges teoricopràctics adquirits al llarg del curs.

Durant el període de pràctiques, les alumnes han de realitzar un treball dels coneixements, habilitats i competències adquirides en aquest període i es realitzaria mitjançant una wiqui i el googledocs de la següent forma:

 • S’organitzarien grups de 3 ó 4 persones
 • La wiqui tindria una part estable que es podria aprofitar en més d’una edició i una altra que s’aniria canviant en cada curs.
 • A traves de la wiqui es presentaria el treball a realitzar amb material de consulta i de reforç, la presentació seria molt esquemàtica, clara i gràfica.
 • Els petits grups realitzarien el treball col·laboratiu mitjançant el googledocs .
 • Finalment cada grup penjaria a la wiki la presentació final.

El nivell dels projectes sol·licitats es plantejarien en funció del nivell de competències bàsiques i digitals dels i de les alumnes de cada curs (utilització d’altres eines web 2.0, fotos, vídeos,....).

Es podria buscar una altre Centre que realitzès la mateixa formació i compartir la wiqui i les presentacions.

dimecres, 24 de novembre de 2010

Proposta aplicable en un entorn professionalBones,

La meva proposta està situada dintre del món empresarial de les telecomunicacions i concretament de les empreses que proporcionen aquests serveis als clients.

Si tirem d'imaginació o inventiva, podríem trobar-nos en la situació que som una empresa de telecomunicacions la qual instal·lem pissarres digitals interactives a les aules de diferents centres escolars.

Doncs en aquest escenari, l'empresa que l'anomenarem “PDIs l'antenista”, organitza un curs en un EVA (per exemple Moodle) en unes dates concretes. En aquestes dates s'intenta donar una formació al professorat dels diferents centres on s'han instal·lat les PDIs, per tal de descobrir entre tots aquesta nova eina.

La formació englobarà tan una part tècnica sobre les PDIs i els seus components, como les possibilitats que ens ofereixen a les aules. La formació disposarà dels següents apartats:
 • Documentació tècnica dels equips.
 • Formació del programari del fabricant (si ens posem en la pell de l'empresa, aquesta basarà la formació en el software del propi producte i no en software lliure).
 • Fòrum de comunicació entre professorat i alumnat.
 • Fòrum de debat i per compartir experiències entre l'alumnat.
 • Espai per entregar els exercicis demanats.
 • (Idealment): Simulador interactiu de la pissarra digital i el seu software en el Moodle, per tal de poder treballar online individualment o grupalment.
Moltes vegades (no tinc la certesa absoluta) el software de les pissarres digitals es pot instal·lar en els ordenadors locals del professorat. La idea seria que cada professor\a s'instal·les aquests programes al seu ordinador i a partir d'aquí realitzessin les diferents pràctiques. Aquesta seria l'opció més realista per poder realitzar les diferents activitats.

D'aquest curs depenent del temps, dels recursos disponibles i dels alumnes se'n podria treure molt suc. Ja que tan es pot fer treball individual com grupal, permet l'intercanvi d'idees entre professorat i a la vegada fa la funció d'acostament entre centres.

Espero que us agradi la idea.

Salutacions,
Jordi
Sìntesi dels coneixements adquirits

Lídia López

En aquest bloc he après a treballar de forma col·laborativa i he pogut viure en la meva pròpia pell les dificultats que comporta el tenir que arribar a acords i consensuar decisions i el més difícil adaptar-te i que s’adaptin als diferents ritmes de treball. Aquesta experiència em servirà per poder aplicar eines per regular aquesta feina amb futurs alumnes.

També he comprovat com pots aprendre dels companys i com vas construint nous coneixements. Ha estat força interessant practicar amb una wiki i veure les possibilitats d’ensenyament i aprenentatge que ofereix l’eina i les facilitats que ofereix com a eina docent.

En el meu cas m’ha servit per comprovar, una vegada més en aquest postgrau, que tenim al nostre abast eines molt potents, molt fàcils d’utilitzar i amb un potencial enorme.

dimarts, 23 de novembre de 2010

Síntesi dels coneixements adquirits

Hola,

Bàsicament d'aquest primer bloc destacaria tot el que engloba la creació de coneixement col·laboratiu. El fet de coordinar-te amb la resta del grup, arribar a un cert consens i posar en marxa un projecte tots junts, m'ha fet veure quins son els aspectes forts i febles que et pots trobar. Com sempre un bon pla de treball i una bona coordinació i disponibilitat del grup és important, mentre les idees van sorgint. També el fet de tenir un grup amb fortaleses individuals diverses ajuda en la pluja d'idees i en la visió que es pot tenir d'un mateix projecte.

El fet de treballar amb el moodle, eina que ja volia tenir un primer contacte i del que m'agradaria seguir aprenent, m'ha servit per conèixer un espai on poder portar a terme cursos, projectes, idees, ... d'una forma força ordenada i gestionable. M'ha agradat, en el meu cas, el fet de poder ocultar i mostrar el contingut que es desitgi, permetent desbloquejar el contingut del curs a mesura que es va completant.

I finalment com a eina d'anàlisi de necessitats prèvies, el DAFO m'ha semblat un bon recurs a l'hora d'ajudar a escollir quina eina o recurs utilitzar.

Salutacions,

Jordi