diumenge, 28 de novembre de 2010

En primer lloc, disculpeu el retard en la meva proposta.
La meva possible futura proposta seria un curs Moodle perquè els professors aprenguin a treballar col•laborativament per projectes i centrant-se en l’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat.

Nom del curs:“Seguim millor
Alumnat: Professorat dels IES amb necessitat de renovació metodològica.
Justificació del curs: El Departament d’Educació obliga als interins novells a la superació del curs “Comencem bé” que inclou entre d’altres qüestions pinzellades de TIC/TAC i treball per competències bàsiques, però oblida la gran quantitat de professors amb molts anys d’experiència que són reticents al canvi metodològic que implica el treball per competències amb TIC/TAC (treball per projectes amb molta coordinació-col•laboració amb altres professors amb ajut de les eines digitals).
EVEA: Moodle
Grups de treball: cada IES, en funció del professorat interessat, aportaria 1 o varius grups de treball formats sempre per d3 o 4 professors de diferents especialitats.
Característiques del Curs Moodle “Seguim millor”: el nucli del treball col•laboratiu del curs estaria format pels fòrums de discussió, el xat i les wikis, on els diversos grups de professors discutirien i elaborarien la seva feina grupal. També els diversos consultors disposarien d’un tauler (diari de notícies) per realitzar l’orientació. El curs contindrà també altres recursos i tasques (fitxers amb arxius, enllaços a web, lliçons, glossaris, qüestionaris, Hotpotatoes, consultes, etc.). També es potenciarà l’intercanvi d’informació entre tots els participants amb un enllaç a un marcador social(com Mr.Wong). Finalment, seria interessant que els professors poguessin enllaçar el seu e-portfoli (Googlesites) al curs per poder reflexionar sobre el seu procés d’aprenentatge i rebre les oportunes retroaccions dels consultors.
Objectiu del curs: En el primer trimestre del curs, fent servir el curs Moodle, cada equip de professors elabora una proposta de treball per projectes per realitzar amb el seu alumnat, utilitzant les TIC/TAC per tal de que l’alumnat treballi les diverses competències bàsiques. En el segon trimestre cada equip de professors executa la seva proposta a l’IES, monitoritza el procés i valora el resultat final. En el tercer trimestre es posen en comú tots els projectes dels diferents IES en l’espai Moodle, per intercanviar punts de vista (punts forts i oportunitats de millora dels possibles projectes), establir sinèrgies i possibles col•laboracions futures inter-centres.

dissabte, 27 de novembre de 2010

Proposta professional

Bé, sóc professora de llengua. Moltes vegades m'he trobat que les assignatures del que abans anomenàvem "ciències" disposen d'un amplíssim ventall d'activitats online (com si algú es pensés que internet i la web 2.0 estan especialment dissenyades per a les ciències, vegeu ) per a la col·laboració intercentres. Passa una cosa semblant amb la llengua anglesa: probablement pel seu grandíssim mercat, disposen també d'una àmplia gamma d'activitats online, col·laboratives i intercentres.

I la llengua catalana? Hi ha poca cosa per a les classes de llengües no angleses, i encara menys per a una llengua tan petita com la nostra (segons l'Ethnologue, la 75a del món)? Doncs sí i no: hi ha projectes per a primària (Escoles amigues) que es podrien introduir molt fàcilment a la classe de llengua, ja que en totes elles es parla i s'escriu, i un projecte conjunt amb el 3cat24 (Kiosk jove) per a la redacció de notícies locals, però la majoria de propostes intercentres que es poden trobar a la secció Projectes en xarxa, de l'xtec, són, com dèiem, en anglès o per a aules científiques (quan no les dues coses).

La meva proposta és local, en català i, en certa manera, ja s'ha experimentat (tot i que no en la versió virtual que proposo). Es tracta de treballar la consciència lingüística dels alumnes d'ESO. Degut a la curta edat dels alumnes (que fa que hagin vist poc món) i a la distribució que presenta la societat catalana, un professor substitut de llengua pot viatjar entre dos extrems:

 • un any pot trobar-se treballant amb alumnes que viuen l'aprenentatge del català com una imposició, completament allunyada de la seva realitat lingüística (passa a moltes ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona) i, 
 • l'any següent, en un altre centre, haver d'escoltar els laments d'uns altres alumnes, davant la imposició de l'aprenentatge de la llengua castellana (és habitual a les terres de Lleida i Girona, però també als instituts de les terres de l'Ebre).

La proposta? Treballar la realitat sociolingüística de la llengua a partir (o amb l'objectiu) de contactar amb alumnes de l'altra realitat, i conèixer-ne l'experiència lingüística. Per a fer-ho caldria realitzar una anàlisi de la pròpia realitat per tal de poder-la explicar als nous amics. El treball col·laboratiu, l'ús de blocs i la realització de videoconferències està més que recomanada.

Síntesi de coneixements adquirits

Una de les coses que he après en aquest bloc és que sé més coses de les que em pensava, que els meus coneixements de partida són menys freqüents del que jo creia. Potser és per això, si he de ser sincera, que he tingut, al llarg de tot el bloc, la sensació que es tractava d'una síntesi, d'un repàs del que ja havia fet fins aleshores (el semestre passat ja vam treballar col·laborativament i l'experiència em va engrescar a provar-ho amb els alumnes, de manera que no només puc dir que n'estava convençuda sinó que ja coneixia el tema des de les dues bandes) i que m'ha sorprès haver arribat ja a la meitat de l'assignatura.

També la lectura dels apunts m'ha semblat supèrflua, i esperava ansiosa el moment que arribaríem a la part interessant, en què aprendria coses:
 • Ja coneixia les eines d'interacció (les síncrones i les asíncrones) i les havia experimentades totes
 • Fa temps (ben bé 4 anys) que ensenyo als meus alumnes la netiqueta (sóc professora de llengua, ho considero tan bàsic com aprendre a redactar un text descriptiu)
 • Trobo que l'apartat dels rols (especialment els dels aprenents/participants) està menys desenvolupat del que cal, tenint en compte que és una de les poques coses que encara no s'havia tractat en cap altra assignatura del Postgrau
 • No trobo la resposta a algunes de les preguntes plantejades en els quadres verds: incentivar la reflexió està molt bé, però reflexionar en el buit... no em convenç
El cert, doncs, és que he après poc. Vejam si en el proper bloc m'hi puc esmerçar més!

divendres, 26 de novembre de 2010

Futura proposta aplicable. Marta Prat

Com a professora de llengua anglesa d'un grup d'alumnes de 2n de Batxillerat que, des de primer de batxillerat, fan un intercanvi amb un centre de secundària a Suècia, proposo treballar mitjançant un programa Comènius l'entorn cultural més proper amb un esquema molt semblant al del prototip dissenyat en el primer bloc d'aquesta matèria. 
En l'esquema general de la wiki, es pot organitzar i distribuir tota la feina del projecte, i a partir d'aquest espai comú, preparar tot el material que es generarà en petits grups que treballaran als Google Docs. Un cop es lliurin les tasques de cada petit grup, caldrà pujar aquesta mateixa estructura de treball al nivell grup-classe i llavors editar i presentar el projecte Comènius, amb l'esperança de que sigui concedit.
Una altra opció seria treballar tot el projecte Comènius en una única wiki. En una part no editable pels alumnes es recolliria tota la informació necessària per dur a terme el projecte, i en pàgines editables per tal que els alumnes hi treballessin s'hi faria el treball pròpiament dit. La part de la comunicació entre els membres del grup i el coordinador del treball (professor/a, persona coordinadora del grup, per exemple) es podria fer mitjançant l'espai de discussió. En aquest cas no és necessari sortir a GoogleDocs per a conversar ni per a treballar.

Síntesi dels coneixements adquirits. Marta Prat

Hola,
Del treball en aquest primer bloc de la matèria, en destacaria dos aspectes que m'han sobtat molt. Un ha estat les dificultats amb què m'he trobat per treballar de manera col·laborativa en petit grup, segurament per la meva ineficiència en plasmar les meves idees divergents amb les companyes d'una manera clara i concisa, i l'altre ha estat de caire més positiu: la gran capacitat de treball en grup i de generació de producte de gran qualitat quan les línies de treball estan ben definides i cada membre del grup sap exactament de què s'ha de responsabilitzar i quina tasca ha de tirar endavant.
He vist les dificultats amb què es troba la persona coordinadora per tal de gestionar les diferents opinions i aconseguir que el treball avanci, sense fer que els components del grup sentin que treballen sols o ferits, o que la seva feina és endebades. Realment penso que la feina de la persona coordinadora és realment feixuga i digne d'agraïment!!!
El fet de treballar col·laborativament i veure les seves possibilitats i dificultats ha estat una experiència de la qual n'he pogut extreure moltes ensenyances que podré aplicar amb els meus alumnes, quan m'atreveixi a fer-los treballar d'aquesta manera.
Pel que fa als resultats del treball col·laboratiu me'n sento satisfeta, en haver participat a la wiki de grup, aportant valor, i ajudant a crear un entorn educatiu a partir d'una wiki i dels documents del GoogleDocs. He pogut comprovar que cada una d'aquestes eines té unes possibilitats i unes mancances que són útils per a determinades necessitats i situacions, i que és la persona coordinadora de l'entorn o del treball (professor, dissenyador educatiu, ...) la que ha de conèixer aquestes funcionalitats per aplicar-les amb eficiència i eficàcia en cada moment per aprofitar-les totes amb garanties d'èxit. 

dijous, 25 de novembre de 2010

Futura proposta, Carmen RoyoLa matèria de Tecnologia Industrial de 1r de batxillerat, a diferencia de la Tecnologia de l'ESO, està plantejada d'una manera molt teòrica i la tendència es treballar-la a través de classes magistrals. Hi ha una part especialment àrdua tant pels alumnes com pels professors que és el coneixement dels materials d'ús industrial. Treballar aquestes unitats a través d'una wiki i de manera col·laborativa ho suavitzaria i reforçaria moltes més competències que les pròpies de la matèria.

Com habitualment els grups de Tecnologia Industrial són molt petits s'obrirà la possibilitat de col·laborar entre diferents centres ampliant el número de grups o sumant la producció d'imatges o vídeos propis i compartint una subcarpeta, com s'explica posteriorment.


Activitat: Coneixem els materials

Temporització: 12 h en aula, més les necessàries a casa.

Organització: en petits grups (3-4 alumnes), depenent de la matrícula del curs en la matèria de modalitat de Tecnologia Industrial.

Descripció de l'activitat

El professor o professors presenten l'activitat a la wiki. Aquests són els administradors i encarregats de l'avaluació i millora dels materials.

Cada grup desenvoluparà l'activitat de recerca amb un tipus de material, per exemple:

 • Metall fèrrics

 • Metalls No fèrrics

 • Plàstics

 • Fustes

 • Materials petris

 • Materials ceràmics

La recerca en realitzarà en funció d'un guió comú. Aquest pot ser una Cacera del tresor creada pels professors i enllaçada a la wiki, amb els següents apartats:

 • Introducció

 • Procés d'obtenció

 • Propietats

 • Tipus i classificació

 • Sistemes de conformació d'objectes.

 • Generació de residus i reciclatge.

 • Aplicacions

Cada grup disposarà d'una carpeta de treball al Gdocs per realitzar la recerca. Estarà compartida amb el seu professor-tutor i enllaçada a la wiki. Allà es disposaran tots els documents, que poden ser de diferents formats: imatges, vídeos, pàgines web, textos...Es valoraran les imatges i vídeos de producció pròpia.

En el cas de col·laboració entre centres, es pot crear una subcarpeta d'aplicacions compartida entre els grups.


Amb les conclusions de la recerca es farà una presentació multimèdia amb el Gdocs. Aquesta pot quedar ubicada a la mateixa carpeta.

La presentació es publicarà a la wiki i s'exposarà al gran grup. Serà un recurs a disposició del alumnes per l'estudi de les unitats.

Pot haver-hi un apartat amb tutorials i enllaços a recursos de la web 2,0.